Správa nemovitostí

» Úvod » Správa nemovitostí

Správa nemovitostí:

 • zajištění a provedení kontrol stavu nemovitostí včetně zajištění včasného odstranění závad zjištěných revizemi dle vyhlášky ( plynu, komínů, hromosvodů a elektrického rozvodu ) a zajišťování běžných oprav v důsledku opotřebení nemovitosti, jejichž cena nepřesáhne limit stanovený vlastníkem nemovitosti
 • sjednávání smluv s dodavateli těchto prací a následná kontrola kvality, včasnosti a úplnosti jejich provedení
 • odstranění veškerých poruch či havárií na spravované nemovitosti prostřednictvím 24h pohotovostní služby
 • organizace rozsáhlejších rekonstrukcí či modernizací na základě schváleného finančního plánu, zajištění veškerých podkladů a výběrového řízení
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor a údržby chodníků v zimním období, včetně údržby zeleně na pozemcích. Dále zajištění a provedení deratizace, dezinfekce a dezinsekce
 • zajištění dodávky vody, tepla, elektřiny, plynu, zajištění provozu výtahů, svozu odpadu, odvodu odpadních vod a následná kontrola sjednaných podmínek s dodavateli a ověření účetních dokladů na poskytovaná média a služby
 • vypracování nájemních smluv a jejich dodatků, archivace a aktualizace podkladů dokumentujících nájemní a jiné vztahy k spravovaným nemovitostem
 • převody telefonů, elektroměrů a plynoměrů mezi starými a novými nájemci
 • vedení účetnictví – měsíční výkazy, roční uzávěrky, daň z nemovitosti, mzdy, roční vyúčtování služeb dále viz. vedení účetnictví
 • styk s bankou – proplácení přijatých faktur, vymáhání pohledávek a hospodaření s finančními prostředky dle přání majitele domu v rámci vylepšení domu nebo zhodnocování finančních prostředků
 • správa finančních prostředků pomocí elektronického bankovnictví
 • předpis nájemného a úhrad za služby, vypracovávání výpočtových listů a pasportů bytů a domu
 • vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, vypořádání případných přeplatků či nedoplatků
 • přehled neplatičů nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • realitní činnost – sjednávání pronájmu bytových a nebytových prostor viz. realitní kancelář
 • řešení pojistných událostí
 • shromažďování podkladů důležitých pro soudní spory v rámci domu.

E-mail: sprava@refida.cz

© Copyright Reality finance daně, 2005. Valid XHTML & CSS2.